Shantykoor Overstag Vlaardingen
Shantykoor Overstag maakt u blij.
 
 
 

Corona nieuws

CORONAVIRUS EN REGELS
VOOR ZINGEN EN ZANGKOREN
Zingen kan een bron van besmettingen zijn, ook als mensen zich aan de coronaregels houden. Op deze pagina leest u wanneer zingen wel en wanneer niet wordt afgeraden.
Het kabinet heeft vanaf 5 juni een aantal maatregelen versoepeld. Lees meer over de aangekondigde plannen hieronder.
Advies: niet zingen in een groep
Zangers krijgen het volgende advies:
• niet zingen in een groep (zoals in een koor);
• geen zanglessen met meerdere mensen.
De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening zijn verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.
• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
• Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
• Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden
• Publiek is niet toegestaan.
PLANNEN VOOR KUNST- EN
CULTUURBEOEFENING
EN DAN NOGMAALS DE
WBTR
De WBTR is een nieuwe wet die ingaat op 1 juli 2021 en heet voluit:
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.
Bestuursleden hebben de plicht het belang van de vereniging voorop te stellen.
Als je daaraan niet voldoet, kun je zelfs hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Waar gaat het om: de overheid wil geen ondoorzichtige administraties en geen onduidelijke financiële transacties en geen malversaties.
De noodzaak voor deze wet is gekomen na een aantal grote financiële incidenten.
Ieder koor en vereniging dient zelf te kijken en te beoordelen of zij de nodige stappen dienen te ondernemen om toekomstige problemen te voorkomen.
Zo zit bij de collectieve verzekering van ShantyNederland al een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en kun je je al indekken tegen mogelijke problemen. Zie hiervoor de website om een Collectieve Verzekering via ShantyNederland af te sluiten. Er zit o.a. een WA-verzekering in, een Bestuurlijke Aansprakelijkheidsverzekering en een Collectieve Ongevallenverzekering, tegen een zeer concurrerende aantrekkelijke jaarpremie.
Zie : www.shantynederland.nl/files/Aanvraagformulier---2019.pdf
Verder staat op de site van ShantyNederland en tweetal documenten die een koor kan gebruiken om aan de eigen situatie aan te passen, t.w. Concept Statuten en een Concept Huishoudelijk Reglement.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info